Co wpływa na zdolność kredytową?

W 2012 roku banki udzieliły o 1/5 mniej kredytów hipotecznych niż w analogicznym okresie 2011 roku. Wynika to głównie z zaostrzonych rekomendacji T i S, które najbardziej dotknęły właśnie kredytów na mieszkanie. Obecnie rata kredytu nie może przekraczać 50% wysokości dochodów kredytobiorcy. Bank przy rozpatrywaniu wniosku oblicza tzw. zdolność kredytową potencjalnego klienta. Co na nią wpływa?

Na zdolność kredytową wpływ mają koszty stałe ponoszone w każdym miesiącu. I tak są to:
  • koszty utrzymania (w tym czynsz za mieszkania, opłaty za prąd, gaz, wodę, itp.)
  • koszty utrzymania auta
  • zaciągnięte kredyty w tym aktywne umowy kart kredytowych
  • dodatkowe zobowiązania takie jak alimenty, czynsze itp

Bank przy udzielaniu kredytu w największym stopniu sprawdza stałe dochody i najlepiej aby pochodziły one ze stabilnego i stałego źródła. Dlatego najmilej widziane w tym wypadku jest wynagrodzenie za pracę na etacie. Umowę z pracodawcą w takim wypadku najlepiej podpisywać na czas nieokreślony. Dodatki do pensji w postaci premii nie są specjalnie brane pod uwagę ze względu na brak pewności stałości takiej premii. Podobnie ma się w przypadku przychodu z działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy są zdecydowanie bardziej prześwietlani niż etatowcy i powinni charakteryzować się wyższymi dochodami aby móc ubiegać się o kredyt w porówaniu do etatowców.
…wstecz

Nowy kalkulator kredytowy

Miło nam zakomunikować, że uruchomiliśmy nowy kalkulator kredytu hipotecznego, za pomocą którego można wyliczyć orientacyjną wysokość rat, jaką przyjdzie płacić kredytobiorcy w zależności od kwoty kredytu, oprocentowania oraz długości trwania kredytu.

W ING Banku dostaniesz kredyt na podstawie PIT-11

Do końca maja 2010 roku można skorzystać z oferty kredytowej ING Banku Śląskiego na podstawie deklaracji PIT-11. PIT-11 może zastąpić zaświadczenie o dochodzie.

na skróty

Trzy miesiące prowadzenia własnej firmy daje zdolność kredytową

W niektórych, najbardziej liberalnych bankach wystarczy trzymiesięczna działalność gospodarcza aby móc ubiegać się o kredyt hipoteczny. Niestety, taką propozycję dostać można jedynie w kilku bankach i pod warunkiem prowadzenia działalności w określonych branżach.

Jeśli zalegasz ze spłatą kredytu negocjuj z bankiem

Jeśli kredytobiorca zalega z płatnościami rat kredytu, najlepiej jakby z własnej inicjatywy zgłosił się do instytucji finansowej, w której zaciągnął kredyt, i wspólnie z nią ustalił harmonogram spłat zaległości.

Jak rozsądnie korzystać z kart kredytowych

Karta kredytowa to ostatnio produkt, który banki starają się wciskać swoim klientom przy pierwszej lepszej okazji. W artykule opiszemy z czym wiąże się korzystanie w kart kredytowych, na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby wyciągnąć maksumalne korzyści z produktu i nie płacić zazwyczaj gigantycznych odsetek z niespłaconego kredytu na karcie.
© 2009 - 2019 iKredyty.biz All rights reserved.
Wszelkie prawa zastrzeżone.